Drengen    Meg og Sigge  Fru staar  oppdrettergruppe  Fru  Sigge hode

Velkommen til/welcome to:

Kennel Donåsen
Japansk spisshund / Japanez spits
Gordon Setter & Kleinspiz


Oppdretter siden/Breeder sinc
2004

Oppdattert/Updatet: 24.10.2017.

Enter
Trykk her/Enter here

Hundene i vann


Mestvinnende Oppdretter på Japansk Spisshund i Norge /
Most winning breeder of Japanese Spitz in Norway
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016
( Nr 3 in 2010 )


Vi har brukt Labb siden 1999/We have used Labb since 1999