Velkommen til/welcome to:

Donaasen logo


Japansk Spisshund/Japanes Spitz sinc 1987
Gordon Setter sinc 1995
Oppdretter siden/Breeder sinc 2004

Oppdattert/Updatet: 02.05.2019.

Enter
Trykk her/Enter here
Mestvinnende Oppdretter på Japansk Spisshund i Norge /
Most winning breeder of Japanese Spitz in Norway
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016
( Nr 3 in 2010 )

Stolt medlem av Svensk Japansk Spisshunklubb og Norsk Kennel Klub
Proud member of the Swedish Japanese Spitz Club and the Norwegian Kennel Club


Vi har brukt Labb siden 1999/We have used Labb since 1999